Словосочетание на имя лена

Видео:ПРО ИМЯ ЕЛЕНАСкачать

ПРО ИМЯ ЕЛЕНА

Рифма к слову ле́на

Видео:Смешные рифмы к именамСкачать

Смешные рифмы к именам

Наиболее точные рифмы для «ле́на»

 • спортсм е на
 • отм е на
 • бизнесм е на
 • зам е на
 • ги е на
 • ст е на
 • эвгл е на
 • разм е на
 • суперм е на
 • куз е на
 • рекордсм е на
 • гобел е на
 • полиэтил е на
 • кол е на
 • авансц е на
 • манек е на
 • мизансц е на
 • кр е на
 • антиг е на
 • многочл е на
 • коллаг е на
 • дом е на
 • в е на
 • галог е на
 • перем е на
 • пург е на
 • рентг е на
 • тл е на
 • полисм е на
 • шат е на
 • аллерг е на
 • обм е на
 • катр е на
 • гангр е на
 • м е на
 • ф е на
 • сел е на
 • рефр е на
 • мур е на
 • бож е на
 • вил е на
 • владил е на
 • владл е на
 • ел е на
 • метрополит е на
 • к е на
 • марл е на
 • мельпом е на
 • мил е на
 • шоп е на
 • абориг е на
 • пол е на
 • сц е на
 • подм е на
 • гиги е на
 • сир е на
 • джентльм е на
 • г е на
 • с е на
 • изм е на
 • ар е на
 • п е на
 • хр е на
 • пл е на
 • см е на
 • феном е на
 • чл е на
 • сувер е нна
 • смир е нна
 • пельм е ня
 • первостеп е нна
 • вдохнов е нна
 • благослов е нна
 • несоверш е нна
 • дово е нна
 • ол е ня
 • почт е нна
 • бюллет е ня
 • здоров е нна
 • сокров е нна
 • бесц е нна
 • непрем е нна
 • второстеп е нна
 • с е но
 • мгнов е нна
 • блаж е нна
 • постеп е нна
 • послево е нна
 • несомн е нна
 • одноврем е нна
 • необыкнов е нна
 • драгоц е нна
 • неизм е нна
 • откров е нна
 • ос е ння
 • полноц е нна
 • свящ е нна
 • вес е ння
 • соверш е нна
 • обыкнов е нна
 • ц е нна
 • во е нна
 • соврем е нна
 • фосг е на
 • накол е нна
 • куп е на
 • неог е на
 • двухсм е нна
 • пропил е на
 • мар е на
 • д е ня
 • халап е ньо
 • скаж е нна
 • одночл е на
 • ди е на
 • взбутет е ня
 • бушм е на
 • эб е на
 • пром е на
 • посм е нна
 • http://rifme.net/
 • мор е на
 • метил е на
 • высокоц е нна
 • нотаб е на
 • жм е ня
 • безм е на
 • предос е ння
 • ламбрек е на
 • др е на
 • гр е на
 • кс е ня
 • кантил е на
 • газообм е на
 • б е ня
 • фотог е на
 • односм е нна
 • бутади е на
 • л е нна
 • гематог е на
 • двучл е на
 • в е нна
 • неразм е нна
 • драц е на
 • верб е на
 • сюзер е на
 • с е нна
 • поликс е на
 • нацм е на
 • тр е на
 • дольм е на
 • эв е на
 • подкол е нна
 • гликог е на
 • биог е нна
 • циклам е на
 • этил е на
 • психог е нна
 • тайм е ня
 • яхтсм е на
 • разноврем е нна
 • си е на
 • тонкост е нна
 • криог е нна
 • автог е на
 • канцерог е нна
 • теплообм е на
 • товарообм е на
 • ойкум е на
 • полудрагоц е нна
 • неравноц е нна
 • сил е на
 • март е на
 • осоврем е ня
 • туркм е на
 • молибд е на
 • достопочт е нна
 • растл е нна
 • неизреч е нна
 • всп е ня
 • поврем е нна
 • гомог е нна
 • ячм е нна
 • страш е нна
 • явл е нна
 • эндог е нна
 • внутрив е нна
 • дерзнов е нна
 • смят е нна
 • конгрессм е на
 • антиво е нна
 • ультрасоврем е нна
 • оглаш е нна
 • полуво е нна
 • гетерог е нна
 • и е на
 • самозабв е нна
 • д е нно
 • степ е нна
 • пш е на
 • ге е нна
 • всенепрем е нно
 • патог е нна
 • согб е нна
 • п е нна
 • ф е ня
 • нетл е нна
 • уби е нна
 • бр е нна
 • презр е нна
 • п е ня
 • несравн е нна
 • проникнов е нна
 • тяжел е нна
 • широч е нна
 • предво е нна
 • равноц е нна
 • неполноц е нна
 • тюл е ня
 • обалд е нно
 • в е ня
 • ж е ня
 • ант е нна
 • с е ня
 • в е но
 • офиг е нно
 • женьш е ня
 • обесц е ня
 • поперем е нно
 • недоум е нна
 • бессм е нна
 • высоч е нна
 • толст е нна
 • неприкоснов е нна
 • надм е нна
 • наст е нна
 • незабв е нна
 • вождел е нна

Видео:Что такое словосочетание. Как составить словосочетания?Скачать

Что такое словосочетание. Как составить словосочетания?

Менее строгие рифмы к слову лена

 • переоц е нят
 • расц е нят
 • миш е ням
 • л е ням
 • пом е нян
 • ступ е ням
 • отт е нок
 • http://rifme.net/
 • ц е нят
 • прим е нят
 • т е ням
 • Ассонансы
 • оц е нок
 • ц е нам

Видео:Словосочетание. Типы словосочетаний. Именные, глагольные, наречные словосочетанияСкачать

Словосочетание. Типы словосочетаний. Именные, глагольные, наречные словосочетания

Предложить свои рифмы

Введите слово. Бранные слова не учитываются.

Видео:разбор имени Лена по буквамСкачать

разбор имени Лена по буквам

Помогло? Сохраните и поделитесь ссылкой на сайт

Вы можете добавить сайт в закладки, чтобы пользоваться им при написании стихов в будущем (нажмите Ctrl+D). Или поделиться им в социальных сетях. Также советуем добавить в закладки быструю и упрощённую страницу поиска: помощник поэта.

Видео:Я тебя просто обожаю!Скачать

Я тебя просто обожаю!

Анаграммы/перестановки букв для слова лена

 • а лен
 • ан а лен
 • ел е на
 • ал а не
 • а ллен
 • алл е ен
 • алл е н
 • л а не
 • л е нна
 • на е л
 • на е ла

Видео:Значение имени Елена - Тайна имениСкачать

Значение имени Елена - Тайна имени

Другие формы

Видео:♀ ЕЛЕНА (ЛЕНА). Значение и Толкование имениСкачать

♀ ЕЛЕНА (ЛЕНА). Значение и Толкование имени

Популярные слова

Видео:Имя ЕЛЕНА - Значение Имени, Характер, Судьба. Как имя человека влияет на его жизнь.Скачать

Имя ЕЛЕНА - Значение Имени, Характер, Судьба. Как имя человека влияет на его жизнь.

Что искали другие

Если есть предложение, идея, благодарность или комментарий, пишите. Мы рады отзывам. Сообщения с объявлениями, ссылками или бранью удаляются роботом.

Видео:Я Угадаю Твое ИМЯ За 1 МинутуСкачать

Я Угадаю Твое ИМЯ За 1 Минуту

Рифмы к имени Лена

Лена рифмы К имени Анна можно подобрать много интересных, порой смешных и обидчивых рифм, которые можно спокойно использовать при составлении стихов или рифмованных строчек. Если у тебя есть подруга с таким именем, и ты хочешь подколоть или развеселить девушку на своей странице в ВК или другой соц. сети – можно свободно поделиться с друзьями нашей ссылкой. Здесь представлены прикольные, красивые рифмы, возможно которые придутся многим по душе.
Лена не станет на колена!
А теперь немного ржачной рифмы.
Лена – современна
Лена – несравненна
Лена – бесценна
Лена – постепенна
Лена – незабвенна
Лена – как сирена
Лена – супермена
Лена – ждет бизнесмена
Лена – очень суверенна
Лена – словно с манекена
Лена – в поступках перемена
Лена – с виду совершенна
Лена – порой тяжеленная
Лена – вытащи из плена
Лена – вена
Лена – кузена
Лена – бессменна
Елена – джентльмена
Елена – офигенна
Елена – обалденна
Ленка – спортсменка
Леночка – шатеночка.

Тайна имени Лена – девушки с этим именем как правило обладают сильным обаянием. Отличаются личным взглядом на мир, часто очень впечатлительны. Более подробно про это женское имя, читай в предложенном разделе.

Переводится имя как “сияющая”.
Также считается, что имя имеет древнегреческое происхождение.
Краткая форма имени: Леночка, Ленуся, Елена, Еленя, Еля, Ела, Елюша.
Имя на английском языке: Lena.

Видео:Асмр имя ЕленаСкачать

Асмр имя Елена

Стишок рифма Лена

Маши из Раши – позируют всех краше!
Стишок про Лену.

В работе зверь,
Друзьям – душа.
Ах эта Ленка – Красота.
Ты как большая перемена
Быстротечна и желанна,
Ты добра, умна, Елена,
И чуть-чуть непостоянна…
Лене море по колено,
Лене горы по плечо.
Лена, как морская пена,
Не жалеет ни о чём.
Ни о чём не рассуждает,
Никого не бередит.
Целый день она зевает
И тихонечко сопит.
Взгляд твой — просто ого-го-го!
Волосы как шелк струятся,
Губы — просто как вино,
Так и тянет целоваться!

Рифмы обидные:
Лена – гиена
Лена – измена
Лена – из полена
Ленку друт – замуж не берут.
Лена – длинная как антенна
Лена – не может без члена
Лена – бля..ские гены
Лена – драцена
Лена – циклахена
Лена – куча сена
Ленка – пенка
Лена – вербена
Лена – толстенна
Лена – презренна
Лена – неполноценна.
Лена – пургена
Лены жаждут славы – стают знатными шалавы.
Много написал о Лене, а теперь – к едрене Фене!

Прикольных рифм к именам, можно придумать много, одни любят шуточные, другие ищут с матом, но всему есть свой предел. Выбирая смешную рифму по имени, будьте предельно осторожны, поскольку рифма к имени Лена, может оказаться слишком обидной для девушки, а потому нужно учитывать характер человека, степень чувства юмора и подбирать момент когда можно ее презентовать.

Видео:Стих о Елене. Имя ЕЛЕНА.Скачать

Стих о Елене. Имя ЕЛЕНА.

Стишки, частушки и песенки про Лену

Видео:Что такое словосочетаниеСкачать

Что такое словосочетание

Шуточные песенки-частушки для Елены

Мы написали центнер смешных четверостиший про Лену на все случаи жизни: на юбилей, на день рождения, и просто так — рифмованные куплеты-шутки для всех женщин по имени Елена на Земле. Есть и поздравительные, и любовные, и шуточные и пошлые. Подойдут и для юмористки Елены Степаненко, и для лыжницы Елены Вяльбе, да и вашим знакомым Леночкам тоже, думаем, понравятся. Можно исполнить их как частушки, как куплеты песни, или продекламировать как стихи. Внизу вы найдете минусовку для исполнения этих куплетов.

Поздравительные частушки для Лены

Мы сегодня как из пушки
В Ленку выстрелим частушкой
Чтобы в День Рождения
Улучшить настроение

Нашу Лену поздравляем
С датой замечательной!
Можешь всех расцеловать,
Но не обязательно

В женский день пойду куплю
Мимозы желтой веточки
И охапку подарю
Ленке-красапеточке

Лена, Леночка, давай
Вставай на табуретку
Тебя будем поздравлять
И дарить конфетки!

День Рожденья у Елены —
Будет проставляться
Сколько стукнуло ей лет?
Да снова восемнадцать!

Дорогую нашу Лену
Поздравляем от души
В честь неё мы пир закатим
На последние шиши!

Поздравляем нашу Лену
И желаем в этот час
Пачку баксов, сумку евро
И еще рублей Камаз!

Птички в небе веселятся
Рыбки плавают в пруду
Я, с подарком и цветами,
Лену поздравлять иду!

На столе стоят цветы
Фрукты и салатики
Поздравляем нашу Лену —
Лучшую в галактике!

На столе стоят блины,
На блинах — варение
Поздравляем нашу Лену
С Днём её Рождения!

Поздравляем нашу Лену
С датой знаменательной,
И целуем мы её
Горячо и тщательно!

Шуточные песенки-куплеты про Лену

Наша Лена — молодец!
Первая красавица!
Её губки и попец
Всем ребятам нравятся

На кровати я лежу
Что-то мне не спится
Вспоминаю я с тоской
Ленки ягодицы

Лена, Лена, ты чего
Такая ходишь хмурая?
Давай тебя я полечу
Коньячною микстурою

Лена ела всё подряд
И не выдержал наряд
Ткани платья треснули.
Ну, не интересно ли?!

Уважаемая Лена
Отойдите от стола
К вашей блузке не подходит
Эта красная икра

Ты не хмурь, Елена, брови
Не криви свое лицо
Ну и что, что из пластмассы
Обручальное кольцо

Хлопцы, братцы
Ленке — восемнадцать
С ней теперь легально
Можно целоваться

Как-то раз в лесочке,
Хрустнули сучочки
Это Лену целовали
В розовые щечки

Позвонила Лена мне.
Говорит: — «В печали я.
Целлюлитные бока
Украли мою талию»

Лена, Лена, постыдись
Грудь прикрой фуфайкою
Твои фотки в инстаграме
Все мужчины лайкают

День Рожденья нашей Лены
Отмечали весело
Показало НТВ
Как мы куролесили

Наша Лена полюбила
Парня на «Лендкрузере»
Оказался извращенцем,
Жмотом и абьюзером

С Днём Рожденья Лена мужа
Творчески поздравила
Наварила суп из лужи
Перхотью приправила

Всем Елена хороша,
А ума-то нету
Никто замуж не берет
Девушку за это

На горе стоит Елена
Громким голосом орёт
А чего она орёт?
Да никто замуж не берет!

У Елены с мужиками
Не выходит ничего,
Потому что истеричка,
И запросы ого-го!

К Лене в гости не спешит
Суженый да ряженый
Потому что у отца
Пистолет заряженный

Хвалебные и любовные стишки про Леночку

Лена, Лена, дорогая,
Ты такая милая
Ох, была бы мужиком —
Взяла тебя бы силою

На горе стоит лесок,
А за лесом — речка.
Ближе Лены для меня
Нету человечка!

Присмотритесь парни к Лене
Лена очень хороша
И улыбкой, и талантом,
И прекрасная душа

Поглядите вы на Лену —
Девка симпотичная!
И с фигурой, и с дипломом,
И борщи отличные!

Для девченки имя Лена
Лучшее из всех имён
Лена лучше чем Василий
Лена лучше чем Семён

Килька плавает в томате
Свекла плавает в борще
Дорогая моя Лена,
Я люблю тебя ваще!

Голубика под кустом,
Вкусная, да спелая
Ленка — девка молодая,
И на всё умелая!

Перед зеркалом стоит
Напрягает ляжки
Чтобы всех парней сразить
Ленка-фитоняшка

Всю планету обойдёшь —
Лучше Лены не найдешь!
Ласкова, покладиста,
ПередАста, зАдиста!

Пошлые стихи про Лену

Наша Лена, сволота
Соблазнила Витечку
Била прям наверняка —
Прислала в чате титечки

Шел я лесом-камышом
Встретил Лену нагишом
Лена сильно засмущалась
И прикрылась лавашом

Лену парень целовал —
К стеночке притиснул
За попец ухватил —
От радости присвиснул!

У кого бы мне спросить
Как мне Ленку возбудить?
Расскажите мне, ежи,
Где у Ленки точка джи?

Лена, помнишь как вчера
Гульнули мы не грустно:
Сто бутылок на полу
И трусы на люстре!

Наша Лена на районе —
Девка популярная,
Половая жизнь её
На зависть регулярная

Лена в зале приседает
Пот на штангу капает
Потому что её зад
Давно никто не лапает

Наша Лена до утра
В кабаках гуляет,
Даже стыдно говорить
Что там вытворяет!

Пить чаи приятно с кексом
Кофе лучше с коньяком
Мы желаем Ленке секса
С идеальным мужиком!

Дорогая моя Лена
Ты трусы свои сними
Поздравленье с днём рожденья
Должным образом прими

За углом стоит «Жигуль»
С кавказскою пропискою
Каждый вечер в той машине
Нашу Лену тискают

Наша Лена на курорте
Замутила с медиком
Привела его к себе —
Оказался педиком

Знаешь, Лена — твой попец
Ваще без конкурентов!
Круче чем у Кардашьян
На стопитцот процентов!

У Елены нынче горе
Унесло купальник в море
Хорошо, что титки-крошки
Умещаются в ладошке

Ой ты Лена, моя Лена
Встань-ка, Лена, у куста
Покажи-ка, моя Лена
Эрогенные места

Как на Ленкин юбилей
Гульнули нехреново мы:
К нам соседи восемь раз
Звали участкового

Всем девчонкам дарят розы
Только Ленке — лютики
Потому что у нее
Титьки-лилипутики

Ой ты, Ленка, моя Ленка,
Девка аппетитная
Нравится парням твоя
Задница элитная

Минусовку для исполнения частушек можно скачать здесь

🔍 Видео

СловосочетаниеСкачать

Словосочетание

Предложение и словосочетаниеСкачать

Предложение и словосочетание

Рифма к слову ЛенаСкачать

Рифма к слову Лена

Значение имени Елена. Характер Елены. Тайна имени Елена. Какая она Лена, Елена?!Скачать

Значение имени Елена. Характер Елены. Тайна имени Елена. Какая она Лена, Елена?!

ЧУДЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ . С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЕНА!Скачать

ЧУДЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ . С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЕНА!

Имя Елена. Чистописание и каллиграфия: простые уроки и упражнения.Скачать

Имя Елена. Чистописание и каллиграфия: простые уроки и упражнения.
Поделиться или сохранить к себе: